Katsastusvastaavan terveiset

Vuoden 2019 katsastuksen teemana ovat ilmatäytteiset pelastusliivit.

Tämän vuoden katsastuksen yhdeksi teemaksi on nostettu ilmatäytteiset pelastusliivit (l. paukkuliivit). Liivit tulee huoltaa vuosittain (valmistajan ohjeita noudattaen) ja tehdystä huollosta tulee olla merkintä liiveissä. Ilmatäytteisten pelastusliivien mukana täytyy olla varaosasarja jokaista liiviä kohti. Ilman huoltomerkintää tai varaosasarjaa olevaa ilmatäytteistä pelastusliiviä ei hyväksytä katsastuksessa.

Joissakin liiveissä on havaittu, että kaasusäiliö kiertyy aikaa myöten auki itsekseen. Pelastusliivit tulee tarkastaa säännöllisesti ja varmistaa, että kaasusäiliö on kunnolla kiinni (jotta liivit myös täyttyvät ilmalla tarpeen tullen). Lisäksi on myös tarkastettava, että liivit eivät vuoda (täytetään liivit ilmalla).

Katsastusvaatimukset tarjoavat myös vaihtoehtoja veneen hätäilmoitusvälineiksi. Jatkossa pyroteknisiä hätäraketteja tai soihtuja ei välttämättä tarvita lainkaan, vaan varustuksen voi korvata elektronisilla välineillä, kuten led-soihduilla, matkapuhelimilla ja VHF-DSC-radiolla.

Vene voidaan katsastaa, avomeriluokkaa lukuun ottamatta, korvaavilla elektronisilla välineillä, jolloin pyroteknisiä hätäraketteja tai -soihtuja ei vaadita, mutta niitä suositellaan edelleen lisänä.

Saaristoluokassa (luokka 3) hätäilmoitusvälineiksi kelpaa säänkestävästi suojattu matkapuhelin ja led-soihtu varaparistoineen.  Akulla varustetussa soihdussa ei vaadita vara-akkua vaan akun varaustila voidaan testata testipainikkeella. Ulkosaaristossa veneileville suositellaan lisäksi DSC-toiminnolla varustettua VHF-radiopuhelinta.

 Ainoastaan katsastetun veneen omistajalla on SPV:n jäsenseuran lipun käyttöoikeus. Lisäksi katsastetun veneen tunnistaa katsastustarrasta.

Sammuttimia hankkiessa on hyvä huomioida, että sammuttimien teholuokitus on riittävä. Se tulee olla vähintään 8A 68B. Sen ensi leimauksesta ei saa katsastushetkellä olla kulunut vuotta. Sammutin on leimattava joka vuosi. Jos sammuttimen edellisestä leimauksesta ei ole kulunut vuotta katsastus hetkellä, niin se on voimassa, kunnes vuosi tulee täyteen. Veneen omistaja vastaa tämän jälkeen sammuttimista. 

Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoidossa, varustamisessa ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turvallisuus myönteisten asenteiden omaksumisessa. Lähtökohtana on veneilijöiden ja kanssamatkustajien sekä muiden vesilläliikkuvien turvallisuus. 

Koska ja missä? 

Katsastajat ovat paikalla veneiden laskun yhteydessä Niemen satamassa sekä sovittaessa Haapasaaressa että satamissa.