Tiedote uusista säännöistä

Tiedote uusista Lahden venekerhon säännöistä

 

Lahden venekerho ry:n syyskokous hyväksyi 12.11. 2016 uudet säännöt, jotka lähetettiin kokouksen jälkeen Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) tarkistettavaksi.

 

Syyskokous valtuutti johtokunnan tekemään PRH:n edellyttämät korjaukset. (5§) ”Jos Patentti- ja rekisterihallitus edellyttää muutoksia, johtokunta valtuutetaan tekemään tarvittavat muutokset harkintansa mukaan itse tai viemällä asian jäsenkokoukseen.”

 

PRH esitti korjauskehotuskirjeessään kuusi pientä muutosta, jotka johtokunta kokouksessaan 10.1. 2017 syyskokouksen valtuuttamana hyväksyi. Puheenjohtaja keskusteli asiasta syyskokouksen puheenjohtajan kanssa ennen johtokunnan kokousta.
 

Syyskokouksen päätöksen mukaan ”uudet säännöt otetaan käyttöön heti, kun myös PRH on ne hyväksynyt muilta osin paitsi vuosikokousten osalta 1.10. 2017 lukien ja johtokunnan kokoonpanon osalta 1.1.2018 lukien.” Uudet säännöt ovat siis tästä päivästä alkaen voimassa olevat venekerhon säännöt, mutta tämä vuosi muodostaa siirtymävuoden siten, että kevätkokouksessa vahvistamme vielä tänä vuonna toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion sekä valitsemme toiminnantarkastajan ja hänelle varahenkilön. Jatkossa nämä päätökset tehdään syyskokouksessa. Myöskään johtokunnan jäsenmäärään ei tule muutosta vielä tänä vuonna. Ensivuonna kokoonpano on nykyistä pienempi.

Uudet säännöt on luettavissa nettisivuilta. Muistakaa toimittaa voimassaoleva sähköpostiosoitteenne yhdistyksen sihteerille (haarala.johanna@gmail.com).


Nyt sääntömme on ajantasaistettu. Toivottavasti ne palvelevat yhdistystämme hyvin.


Timo Poikolainen
kommodori