Toimintasuunnitelma 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018   

 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan toiminnan tarkoitus on ”veneilijöiden yhteistoiminnan kehittäminen veneiden nostojen ja laskujen, retkien, matkapurjehduksen, kilpailujen ja illanviettojen avulla, veneilyn turvallisuuden parantaminen koulutuksen ja muiden veneilyjärjestöjen kanssa harjoitettavan yhteistyön avulla, Kymijoen vesistön tilan ja rantojen rakentamisen seuraaminen ja vaikuttaminen niin, että vesistön virkistyskäyttö turvataan sekä hyvän merimiestavan ylläpitäminen jäsentensä keskuudessa.”

 

Uusi toimintakausi rakentuu pääosin vakiintuneiden tapahtumien ja toimintojen ympärille. Vuosijuhla (LVK 35-vuotta) Lahden upseerikerholla 20.1. aloittaa toimintakauden. LVK:n kesäkisat ovat toinen päätapahtuma vuoden aikana, mihin panostetaan erityisesti. Haapasaareen hankittu ja hyväksi havaittu juhlateltta mahdollistaa tapahtumien onnistumisen huonollakin säällä.

 

Tukikohdassa olevien rakennusten kattojen kunnostukseen on pyydetty tarjoukset usealta urakoitsijoilta. Kattojen kunnostus on tarkoitus suorittaa kauden 2018 aikana ja siihen haetaan Leader-tukea ennen töiden aloittamista. Lisäksi talkoovoimin suoritetaan pienimuotoista kunnostusta ja ylläpitoa vuokrasopimuksen mukaisesti.

 

Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon erityisesti lapset ja nuoret. Kunnostustarpeiden helpottuessa tukikohdassa lisätään muuta toiminnallisuutta ja hankitaan harkitusti joitakin välineitä yhteiskäyttöön. Turvallisuuden parantamiseksi järjestetään veneilijöille suunnattu ensiapukurssi yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

 

Kerhon jäsenlehti Purtilo julkaistaan jatkossa vain kerran vuodessa. Tiedottaminen tapahtuu Facebook- ja nettisivujen välityksellä sekä sähköpostitse. Hyvin hoidettu tiedotus palvelee koko jäsenistöä ja auttaa jäsenhankinnassa.

 

 

Varainhankinta ja talous

 

Kerhon talous on jäsenmaksujen ja veneiden nostoista ja laskuista kertyvien tulojen varassa. Alkuvuonna 2017 saatu Leader-tuki mahdollisti laiturilainan pois maksamisen ja mahdollistaa 2018 tukikohdan vuokravelvoitteiden hoitamisen ja kattojen kunnostuksen aloittamisen kerhon omalla rahalla. Tarkoitusta varten haettavan Leader-tuen saamme jälkikäteen, mikäli hakemuksemme hyväksytään. Lahden venekerho on velaton.

 

Kerhon tapahtumissa järjestetään arpajaisia ja pidetään kanttiinia. Investointimaksun 2015-2016 maksaneet on vapautettu Haapasaaren palvelumaksusta vuoteen 2021 saakka. Tämän oikeuden voi saada kuka tahansa jäsen maksamalla investointimaksun suuruisen maksun eli 200€.

 

 

Hallinto

 

Kerhon uudet säännöt otettiin käyttöön Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyttyä ne 12.1. 2017. Seuran hallituksena toimii johtokunta, joka kokoontuu vuoden aikana 9 – 11 kertaa.

 

Johtokunnan kokouksien lisäksi järjestetään kaksi seuran päätösvaltaa käyttävää kokousta. Kevätkokous, jossa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä ja syyskokous, jossa vahvistetaan tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma. Syyskokous toimii vaalikokouksena valiten kerhon johtokunnan ja puheenjohtajan seuraavalle kaudelle. Lisäksi vuosikokouksissa päätetään muut sääntömääräiset asiat. Kutsut kokouksiin lähetetään ensisijaisesti sähköisesti. Niille jäsenille, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan, kutsut lähetetään postitse. Lehti-ilmoituksia ei uusien sääntöjen mukaan tarvita.

 

 

Tapahtumakalenteri

 

Tapahtumakalenteri noudattaa vakiintunutta kaavaa. Tapahtumille asetetaan vastuuhenkilöt, jotka kokoavat toimintatiimit avukseen. Tiimeihin kutsutaan mukaan myös johtokunnan ulkopuolisia jäseniä. Tapahtumakalenteria päivitetään jatkuvasti seuran kotisivuilla.

 

Vuosijuhla 20.1. Lahden Upseerikerholla (LVK 35-vuotta)

Venemessut 17.2.

Talvipäivä Haapasaaressa 10.3.

Kevätkokous 24.3.

Veneiden lasku 5.5.

Talkoot Haapasaaressa 19.5.

Kesäkauden avajaiset 26.5

Juhannus 23.6.

Kokoontumisajot 7.7.

LVK:n kesäkisat 4.8.

Venetsialaiset Haapasaaressa 25.8.

Talkoot Haapasaaressa 29.9.

Veneiden nosto 6.10.

Syyskokous 17.11.