Toimintasuunnitelma 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Uusi toimintakausi rakentuu pääosin vakiintuneiden tapahtumien ja toimintojen ympärille. Uutta on luopuminen pikkujouluista ja niiden korvaaminen vuosijuhlalla, joka ajoittuu seuraavan vuoden puolelle tammikuuhun, jolloin yhdistys täyttää 35 vuotta. Viime kesänä ensimmäistä kertaa vietettyjä LVK:n kesäkisoja jatketaan ja kehitetään. Haapasaaressa vietettäviä tapahtumia palvelemaan hankitaan juhlateltta ja mahdollisesti myös tanssiin soveltuva lattia. Koska edelliset toimintakaudet ovat olleet työntäyteisiä laituritalkoiden ja grillikatoksen rakentamisen takia, alkaneella toimintakaudella on tarkoitus keskittyä kerhon perustoimintoihin ja Haapasaaren pienimuotoisempaan ehostukseen ja ylläpitoon sekä tulevien kunnostushankkeiden suunnitteluun. Yhdistyksen sääntöjen mukaan toiminnan tarkoitus on ”veneilijöiden yhteistoiminnan kehittäminen veneiden nostojen ja laskujen, retkien, matkapurjehduksen, kilpailujen ja illanviettojen avulla, veneilyn turvallisuuden parantaminen koulutuksen ja muiden veneilyjärjestöjen kanssa harjoitettavan yhteistyön avulla, Kymijoen vesistön tilan ja rantojen rakentamisen seuraaminen ja vaikuttaminen niin, että vesistön virkistyskäyttö turvataan sekä hyvän merimiestavan ylläpitäminen jäsentensä keskuudessa.” Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon erityisesti lapset ja nuoret. Turvallisuuden parantamiseksi järjestetään veneilijöille suunnattu ensiapukurssi ja kartoitetaan riskit ja mahdolliset turvallisuuspuutteet tukikohdassa.
 

Kerhon tiedotusta kehitetään entisestään. Sähköpostiosoitteiston kerääminen mahdollistaa kokouskutsujen ja tiedotteiden lähettämisen jäsenille. Hyvää palautetta saaneita nettisivuja ylläpidetään ja kehitetään. Kerhon jäsenlehti Purtilo julkaistaan kolme kertaa vuodessa: vuoden ensimmäinen numero paperisena, kevään ja syksyn lehdet nettiversiona. Hyvin hoidettu tiedotus palvelee koko jäsenistöä ja auttaa jäsenhankinnassa.
 

Varainhankinta ja talous

Kerhon talous on jäsenmaksujen ja veneiden nostoista ja laskuista kertyvien tulojen varassa. Haapasaaren kehittämistä varten 2014 päätettyä investointimaksua ei enää kerätä syyskokouksen 2016 päätöksen mukaisesti. Investointimaksun 2015-2016 maksaneet on päätetty vapauttaa Haapasaaren palvelumaksusta vuoteen 2021 saakka. Kerhon tapahtumissa järjestetään arpajaisia ja pidetään kanttiinia. Päätös Haapasaaren kehittämiseksi haetusta Leader-tuesta saatiin loppuvuodesta 2016, mutta maksupäätöstä ei ole vielä saatu. Mahdollisesti saatava Leader-tuki mahdollistaa laiturinhankintaa varten otetun lainan poismaksamisen ja helpottaa vuokrasopimuksessa mainittujen korjausvelvoitteiden hoitamisessa.

Hallinto


Seuran hallituksena toimii johtokunta, joka kokoontuu vuoden aikana 9 – 11 kertaa. Johtokunnan kokouksien lisäksi järjestetään kaksi seuran päätösvaltaa käyttävää kokousta. Kevätkokous, jossa vahvistetaan tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma ja syyskokous, joka toimii vaalikokouksena valiten kerhon johtokunnan ja puheenjohtajan seuraavalle vuodelle. Kerhon uudet säännöt otettiin käyttöön heti Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyttyä ne 12.1. 2017. Kuluva toimintavuosi muodostaa kuitenkin siirtymäajan siten, että tänä vuonna kevätkokouksessa päätetään viimeistä kertaa tulo- ja menoarviosta sekä toimintasuunnitelmasta. Jatkossa nämä hoidetaan syyskokouksessa samoin kuin toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilön valinta. Vuonna 2017 jäsenkokouksissa päätetään siis sekä kuluvan vuoden että tulevan vuoden budjetista ja toimintasuunnitelmasta.

Tapahtumakalenteri

Tapahtumakalenteri löytyy myös seuran nettisivuilta, jossa sitä päivitetään, kun alustavat tiedot tarkentuvat. Tapahtumille on asetettu vastuuhenkilöt, jotka kokoavat toimintatiimit avukseen. Tiimeihin kutsutaan mukaan myös johtokunnan ulkopuolisia jäseniä.

18.2.2017 Venemessumatka/ Johanna ja Ville

11.3.2017 Talvipäivä Haapasaaressa / Kimmo

18.3.2017 Kevätkokous klo 11 Lahden keilahalli / Timo.P
6.5.2017 Veneiden lasku / Jorma

20.5.2017 Talkoot Haapasaari / Kimmo

27.5.2017 Kesäkauden avajaiset / Reino

24.6.2017 Juhannus (ei järjestettyä ohjelmaa)

8.7.2017 Kokoontumisajot / Jarmo

5.8.2017 LVK:n kesäkisat /Timo K

26.8.2017 Venetsialaiset eli veneilykauden päättäjäiset/ Johanna

30.9.2017 Talkoot ja lipun lasku /Kimmo

7.10.2017 Veneiden nosto / Jorma

11.11.2017 Syyskokous klo 13 Lahden keilahalli / Timo P

Pikkujoulujen sijaan vuosijuhlan (20.1. 2018) valmistelu/ Timo P ja Timo K