Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Yhdistyksen sääntöjen mukaan toiminnan tarkoitus on ”veneilijöiden yhteistoiminnan kehittäminen veneiden nostojen ja laskujen, retkien, matkapurjehduksen, kilpailujen ja illanviettojen avulla, veneilyn turvallisuuden parantaminen koulutuksen ja muiden veneilyjärjestöjen kanssa harjoitettavan yhteistyön avulla, Kymijoen vesistön tilan ja rantojen rakentamisen seuraaminen ja vaikuttaminen niin, että vesistön virkistyskäyttö turvataan sekä hyvän merimiestavan ylläpitäminen jäsentensä keskuudessa.”

Uusi toimintakausi rakentuu pääosin vakiintuneiden tapahtumien ja toimintojen ympärille. Pikkujoulujen sijaan pidettävä vuosijuhla 19.1. aloittaa toimintakauden. Vuosijuhlan lisäksi LVK:n päätapahtumiin luetaan kokoontumisajot ja kesäkisat.

Tukikohdassa olevien rakennusten kattojen ja tulisijojen kunnostus on saatu päätökseen. Samalla suoritettiin maanmuokkaustöitä ja tuholaisverkkojen asennusta päärakennuksen ympärillä. Lisäksi talkoovoimin suoritetaan pienimuotoista kunnostusta ja ylläpitoa vuokrasopimuksen mukaisesti.

Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon erityisesti lapset ja nuoret. Kunnostustarpeiden helpottuessa tukikohdassa lisätään muuta toiminnallisuutta ja hankitaan harkitusti joitakin välineitä yhteiskäyttöön. Kesällä tukikohdassa järjestetään erilaisia näytöksiä veneilyturvallisuuteen liittyen.

Kerhon jäsenlehti Purtilo julkaistaan vain kerran vuodessa. Tiedottaminen tapahtuu Facebook- ja nettisivujen välityksellä sekä sähköpostitse. Hyvin hoidettu tiedotus palvelee koko jäsenistöä ja auttaa jäsenhankinnassa.

Varainhankinta ja talous

Kerhon talous on jäsenmaksujen ja veneiden nostoista ja laskuista kertyvien tulojen varassa. Alkuvuodesta 2018 haettu ja hyväksytty Leader-tuki mahdollisti Haapasaaren kattoremontin toteuttamisen täysilaajuisena kesällä 2018. Lahden venekerho on velaton.

Kerhon tapahtumissa järjestetään arpajaisia ja pidetään kanttiinia. Investointimaksun 2015-2016 maksaneet on vapautettu Haapasaaren palvelumaksusta vuoteen 2021 saakka.

Hallinto

Kerhon nykyiset säännöt otettiin käyttöön Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyttyä ne 12.1. 2017. Seuran hallituksena toimii johtokunta, joka kokoontuu vuoden aikana 9 – 11 kertaa. Johtokunnan kokouksien lisäksi järjestetään kaksi seuran päätösvaltaa käyttävää kokousta. Kevätkokous, jossa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä ja syyskokous, jossa vahvistetaan tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma. Syyskokous toimii vaalikokouksena valiten kerhon johtokunnan ja puheenjohtajan seuraavalle kaudelle. Lisäksi vuosikokouksissa päätetään muut sääntömääräiset asiat. Kutsut kokouksiin lähetetään ensisijaisesti sähköisesti. Niille jäsenille, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan, kutsut lähetetään postitse. Lehti- ilmoituksia ei nykyisten sääntöjen mukaan tarvita.

Tapahtumakalenteri

Tapahtumakalenteri noudattaa vakiintunutta kaavaa. Tapahtumille asetetaan vastuuhenkilöt, jotka kokoavat toimintatiimit avukseen. Tiimeihin kutsutaan mukaan myös johtokunnan ulkopuolisia jäseniä. Tapahtumakalenteria päivitetään seuran kotisivuilla ja tapahtumia mainostetaan julkisella facebook sivulla sekä LVK:n facebook-ryhmässä.

Vuosijuhla 19.1.
Venemessut 16.2.
Talvipäivä Haapasaaressa 9.3. Kevätkokous 23.3.
Veneiden lasku 4.5.
Talkoot Haapasaaressa 18.5. Kesäkauden avajaiset 25.5. Juhannus 21-22.6. Kokoontumisajot 6.7.
LVK:n kesäkisat 3.8.
Venetsialaiset Haapasaaressa 31.8. Talkoot Haapasaaressa 28.9. Veneiden nosto 5.10.
Syyskokous 16.11.