Tukikohtasäännöt

Haapasaaren tukikohtasäännöt


Haapasaari sijaitsee eteläisellä Päijänteellä Päijänteen kansallispuistossa 

(P:61.32,0 I:25.49,9´) Kelventeen kaakkoispuolella. Saaressa sijaitsee 

viimeinen säilynyt kalastajatila Päijänteen kansallispuistossa Etelä-Päijänteellä. 

Lahden venekerho on vuokrannut pihapiirin pitkäaikaisella sopimuksella Metsähallitukselta.


1. 

Haapasaaressa vierailevan tulee noudattaa Päijänteen 

kansallispuiston ohjeita ja sääntöjä, tukikohtasääntöjä 

sekä tukikohtaisännän antamia ohjeita.


2.

Tukikohta rakennuksineen on tarkoitettu kaikille veneilijöille 

 ja heidän vierailleen. Kaikille vieraileville venekunnille

  osoitetaan vieraanvaraisuutta. Kippari vastaa omasta ja seurueensa 

käyttäytymisestä hyvien veneilytapojen mukaisesti. 


3.

Tukikohdassa pidetään vieraskirjaa, johon kävijät 

merkitsevät veneensä ja veneseuransa nimen. Vierailijat maksavat
vierailustaan Päijänteen veneseurojen yhteisesti sovitun maksun 

15€/vrk/venekunta palvelujen (sauna/grillikatos/nuotiopaikat) käytöstä,

MobilePay:lla (QR-koodi löytyy ilmoitustaululta) tai  

LVK:n tilille FI48 5101 0420 0107 19.

Viestikenttään veneen nimi ja käyntipäivämäärä.

Kansallispuistoon tutustuminen on maksutonta. 


4.

Tukikohdassa otetaan huomioon muut vierailijat ja 

naapurusto. Veneen moottorin ja aggregaatin käyttä-

minen laiturissa akkujen lataamiseksi on kielletty 

klo 20–10. Savu- ja meluhaittojen välttämiseksi suosi-

tellaan LVK:n aggregaatin käyttämistä, mikäli veneen 

akusto tarvitsee latausta vierailun aikana. 


5.

Avotulen teko on sallittu vain 

tulisijaksi varatuilla paikoilla. 

Tarkasta voimassa olevat metsäpalovaroitukset.


6.

Tukikohdassa kävijän on siivottava jälkensä ja 

huolehdittava roskiensa pois viemisestä.  

Kalat perataan perkuupaikalla ja jokainen huolehtii 

omien perkuujätteidensä hävittämisestä. 


7.

Rakennusten ja saunan käyttämisestä on omat ohjeet, 

joita käyttäjien on noudatettava. Kalastajatilaan kuuluvat 

rakennukset ovat museoviraston suojelemia. Ovien 

lukitsemista emme voi jättää vieraiden vastuulle, joten 

viimeinen oman seuran jäsen huolehtii kaikki ovet 

lukkoon ja tarkistaa, että kaikki jää hyvään kuntoon. 


8.

Alusten kiinnitys laituriin tapahtuu ensisijaisesti 

peräpoijua käyttäen. Vältä rantautumista saunan 

läheisyyteen. Aluksen tilapäisestä säilyttämisestä 

on sovittava tukikohtaisännän kanssa.


9.

Vahingoitettu omaisuus on korvattava ja omista ja 

muiden tekemistä vahingoista on ilmoitettava 

tukikohtaisännälle. Rikkomuksia näitä sääntöjä 

vastaan käsitellään LVK:n johtokunnassa, joka 

päättää seuraamuksista.


10.

Haapasaaressa vierailevan tulee ottaa huomioon, 

että Päijänteen kansallispuistossa on kiellettyä: 

• 

avotulen teko metsäpalovaroituksen aikana.

• 

lemmikkieläinten vapaana pitäminen.

• 

puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden 

osien ottaminen ja vahingoittaminen.

• 

maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja 

maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen.

• 

luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten 

pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen 

tai niiden pesien hävittäminen.

• 

selkärangattomien eläinten pyydystäminen 

tai kerääminen.

• 

moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja 

teitä lukuun ottamatta.

• 

roskaaminen ja rakenteiden vahingoittaminen


Lahden Venekerho ry (LVK)

PL 49, 15141 Lahti

www.lahdenvenekerho.fiTukikohtaisäntä

Antti Rusi

info@lahdenvenekerho.fi

0400 464566