Tukikohtasäännöt

Haapasaaren tukikohtasäännöt


Haapasaari sijaitsee eteläisellä Päijänteellä Päijänteen kansallispuistossa

(P:61.32,0 I:25.49,9´) Kelventeen kaakkoispuolella. Saaressa sijaitsee

viimeinen säilynyt kalastajatila Päijänteen kansallispuistossa Etelä-Päijänteellä.

Lahden venekerho on vuokrannut pihapiirin pitkäaikaisella sopimuksella Metsähallitukselta.


1.

Haapasaaressa vierailevan tulee noudattaa Päijänteen

kansallispuiston ohjeita ja sääntöjä, tukikohtasääntöjä

sekä tukikohtaisännän antamia ohjeita.


2.

Tukikohta rakennuksineen on tarkoitettu kaikille LVK:n

jäsenille ja heidän vierailleen. Kaikille vieraileville venekunnille

osoitetaan vieraanvaraisuutta. Kippari vastaa omasta ja seurueensa

käyttäytymisestä hyvien veneilytapojen mukaisesti.


3.

Tukikohdassa pidetään vieraskirjaa, johon kävijät

merkitsevät veneensä ja veneseuransa nimen. Vierailijat maksavat
vierailustaan Päijänteen veneseurojen yhteisesti sovitun maksun

15€/vrk/venekunta palvelujen (sauna/grillikatos/nuotiopaikat) käytöstä,

MobilePay:lla (QR-koodi löytyy ilmoitustaululta) tai

LVK:n tilille FI48 5101 0420 0107 19.

Viestikenttään veneen nimi ja käyntipäivämäärä.

Kansallispuistoon tutustuminen on maksutonta.


4.

Tukikohdassa otetaan huomioon muut vierailijat ja

naapurusto. Veneen moottorin ja aggregaatin käyttä-

minen laiturissa akkujen lataamiseksi on kielletty

klo 20–10. Savu- ja meluhaittojen välttämiseksi suosi-

tellaan LVK:n aggregaatin käyttämistä, mikäli veneen

akusto tarvitsee latausta vierailun aikana.


5.

Avotulen teko on sallittu vain

tulisijaksi varatuilla paikoilla.

Tarkasta voimassa olevat metsäpalovaroitukset.


6.

Tukikohdassa kävijän on siivottava jälkensä ja

huolehdittava roskiensa pois viemisestä.

Kalat perataan perkuupaikalla ja jokainen huolehtii

omien perkuujätteidensä hävittämisestä.


7.

Rakennusten ja saunan käyttämisestä on omat ohjeet,

joita käyttäjien on noudatettava. Kalastajatilaan kuuluvat

rakennukset ovat museoviraston suojelemia. Ovien

lukitsemista emme voi jättää vieraiden vastuulle, joten

viimeinen oman seuran jäsen huolehtii kaikki ovet

lukkoon ja tarkistaa, että kaikki jää hyvään kuntoon.


8.

Alusten kiinnitys laituriin tapahtuu ensisijaisesti

peräpoijua käyttäen. Vältä rantautumista saunan

läheisyyteen. Aluksen tilapäisestä säilyttämisestä

on sovittava tukikohtaisännän kanssa.


9.

Vahingoitettu omaisuus on korvattava ja omista ja

muiden tekemistä vahingoista on ilmoitettava

tukikohtaisännälle. Rikkomuksia näitä sääntöjä

vastaan käsitellään LVK:n johtokunnassa, joka

päättää seuraamuksista.


10.

Haapasaaressa vierailevan tulee ottaa huomioon,

että Päijänteen kansallispuistossa on kiellettyä:

avotulen teko metsäpalovaroituksen aikana.

lemmikkieläinten vapaana pitäminen.

puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden

osien ottaminen ja vahingoittaminen.

maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja

maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen.

luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten

pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen

tai niiden pesien hävittäminen.

selkärangattomien eläinten pyydystäminen

tai kerääminen.

moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja

teitä lukuun ottamatta.

roskaaminen ja rakenteiden vahingoittaminen


Lahden Venekerho ry (LVK)

PL 49, 15141 Lahti

www.lahdenvenekerho.fiTukikohtaisäntä

Antti Rusi

info@lahdenvenekerho.fi

0400 464566