Toiminta-suunnitelma

Polttopuuta kuluu kesän aikana runsaasti. Polttopuut tehdään saaren puista talkootyönä.

Kesään kuuluu monenlaista ohjelmaa.

Lahden Iron Man kisoissa venekerholaisia apumiehinä lähdössä tehtäviinsä.

Toimintasuunnitelma 2024


Yhdistyksen sääntöjen mukaan toiminnan tarkoitus on ”veneilijöiden yhteistoiminnan kehittäminen veneiden nostojen ja laskujen, retkien, matkapurjehduksen, kilpailujen ja illanviettojen avulla, veneilyn turvallisuuden parantaminen koulutuksen ja muiden veneilyjärjestöjen kanssa harjoitettavan yhteistyön avulla, Kymijoen vesistön tilan ja rantojen rakentamisen seuraaminen ja vaikuttaminen niin, että vesistön virkistyskäyttö turvataan sekä hyvän merimiestavan ylläpitäminen jäsentensä keskuudessa.”

Toimintakausi rakentuu vakiintuneiden tapahtumien ja toimintojen ympärille. Tukikohdassa suoritetaan puutalkoita sekä tukikohdan kunnostusta ja ylläpitoa vuokrasopimuksen mukaisesti. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon eri ikäisten jäsenien tarpeet.

Tiedottaminen tapahtuu Facebook- ja nettisivujen välityksellä sekä sähköpostitse. Hyvin hoidettu tiedotus palvelee koko jäsenistöä ja auttaa jäsenhankinnassa.


Varainhankinta ja talous

Kerhon talous on jäsenmaksujen, tukikohtamaksujen, tapahtumien ja veneiden nostoista ja laskuista kertyvien tulojen varassa. Lahden venekerho on velaton.

Kerhon tapahtumissa järjestetään arpajaisia ja pidetään kanttiinia.